Hungarian (formal)
2016. Október 22., Szombat
Rendkívüli felmondás - 2008.03.28.
Rendkívüli felmondás
Heti témánkat a munkajog területéről választottuk, mivel hasznos tisztában lenni azokkal a előírásokkal, amelyek a munkaviszony rendkívüli felmondással való megszüntetéséhez kapcsolódnak. A rendkívüli felmondás lehetőségét a Munka Törvénykönyve igen szigorú keretek között szabályozza, hiszen ebben az esetben a munkaviszony azonnali hatállyal megszűnik, mégpedig a másik fél hozzájárulása nélkül. A rendkívüli felmondás joga mind a munkavállalót, mind a munkáltatót megilleti, de csak abban az esetben, ha törvényi feltételek fennállnak. Az elnevezésből is következtethetően valamilyen „rendkívüli” eseménynek kell bekövetkeznie ahhoz, hogy valamelyik fél élhessen e lehetőséggel. Két esetben van rá lehetőség: egyrészt ha a másik fél a munkaviszonyból eredő lényeges kötelezettségét szándékosan, vagy súlyos gondatlanságból jelentősen megszegi, vagy ha egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony további fenntartását lehetetlenné teszi. Így megalapozza például a rendkívüli felmondást, ha például a munkavállaló a munkahelyén az előírt időben huzamosabb ideig nem jelenik meg, és ennek jogszerűségét – például a betegségét – megfelelően nem igazolja, de ide vezethet a szolgálati titok megsértése, illetőleg az alkoholos állapotban végzett munka is. A munkavállaló részéről indokolhatja a rendkívüli felmondást, ha a munkaszerződését egyoldalúan módosítja a munkáltatója, vagy a munkáltató a bérfizetési kötelezettségét megszegi, esetleg nem biztosítja a biztonságos és egészséges munkavégzés feltételeit, de ide sorolható az is, ha jogosulatlanul nem adják ki a szabadságot.
Fontos hangsúlyozni, hogy a Munka Törvénykönyve meghatározott alakiságok betartását kötelezővé teszi. Ennek alapján a rendkívüli felmondás jogszerűségéhez elengedhetetlen annak írásba foglalása, és az ehhez vezető okok kifejtése. Amennyiben a munkáltató él ezzel a lehetőséggel kötelezettsége, hogy még a közlés előtt lehetőséget adjon a munkavállalónak a tervezett intézkedés indokainak megismerésére, lehetőséget adva ezzel a védekezésre. Amennyiben a munkavállaló szünteti meg a munkaviszonyát ezen a módon, a munkáltató köteles részére annyi időre járó átlagkeresetet megfizetni, amennyi a rendes felmondás esetén is járna, tovább köteles alkalmazni a végkielégítés szabályait, ezen túl pedig a munkavállaló követelheti a felmerült kárának megtérítését is. Tekintettel kell lenni ezen kívül arra is, hogy a felmondás határidőhöz kötött: amikor tudomást szereznek az okról, melyre alapozzák, 15 nap áll rendelkezésre, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított 1 éven belül lehet élni jogszerűen a lehetőséggel. Természetesen a rendkívüli felmondás közlése esetén is mindkét félnek lehetősége van az általános szabályok szerint munkaügyi jogvitát kezdeményezni, amennyiben nem ért egyet az abban foglaltakkal.
 

Írjon nekünk!

Bármilyen kérdése vagy hozzáfűzni valója van, esetleg problémája merült fel szolgáltatásainkkal kapcsolatban, ha Ön ügyfelünk vagy még nem ügyfelünk, a következő mezőben írja le számunkra, hogy megválaszolhassuk kérdéseit vagy javíthassunk szolgáltatásainkon.*** 

Írja le a  felmerült jogi problémáját és adja meg elérhetőségeit, hogy megoldást tudjunk szolgáltatni az Ön részére!

Kapcsolat
Név (*)
Kitöltendő adat!
Település
Invalid Input
E-mail cí­m (*)
Hibás adat!
Telefonszám (*)
Csak számokat adjon meg!
Üzenet
Invalid Input
Hibás adat
Elküldés
 

(*) Kötelezően kitöltendő mező!

*** Kérdéseikkel összefüggésben felhívjuk figyelmüket arra, hogy az azokra adott válaszok kizárólag a  tájékoztatást szolgálják. Ezek minden esetben a válaszadó egyéni jogi megítélését tükrözik a rendelkezésére álló információk alapján, mely soha nem helyettesíti a teljes tényállás ismeretében nyújtható tanácsadást. Erre tekintettel az értelmezésbeli különbségekért felelősséget az Iroda nem vállal.


Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket,
hogy az ügyvédi iroda
július-augusztus hónapban
a pénteki napokon
zárva tart.

Megértésüket köszönjük!

kockakcsikkal250.gif

kockakcsikkal250.gif

Kamarai hírlevelek

2012-től a Pest Megyei Ügyvédi Kamara képviseletében részt vesz a Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala megyei osztályvezetői értekezletein, melyről - munkájuk megkönnyítése érdekében -hírlevél formájában tájékoztatja a megye területén működő kollégáit.

2014. évi hírlevelek

2013. évi hírlevelek

2013. évi hírlevelek

2012. évi hírlevelek


kockakcsikkal250.gif

Irodánk


kockakcsikkal250.gif

Keresés


kockakcsikkal250.gif

Publikációink

Bírtokháborítás
A birtokháborításról a legtöbb embernek a telekszomszédok határvitája, vagyis egyfajta „tyúkper” jut az eszébe. A birtokháborítás, illetve a birtokvédelem azonban ennél lényegesen szélesebb területet ölel fel. A birtokláshoz való jog a tulajdonosi jogok egyike, amely azonban önállóan is megjelenhet, hiszen nem csak a tulajdonos lehet birtokos. A Polgári Törvénykönyv szerint a birtokot megszerzi, aki a dolgot magához veszi, vagy akinek az más módon hatalmába kerül. Birtokos azonban az is, akitől a dolog időlegesen más személy hatalmába került, valamint az, akinek a földjén használati jog áll fenn.

Bővebben...

kockakcsikkal250.gif

kockakcsikkal250.gif
Ezt a honlapot Pest Megyei Ügyvédi Kamarában bejegyzett Dr. Boros Andrea Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.