Hungarian (formal)
2018. Január 18., Csütörtök
Szakterületek

Társasági jog

 • 2008. július 01. napjától kezdődően az eljáró jogi képviselők kizárólag elektronikus formában nyújthatják be az illetékes Cégbíróságok felé a bejegyzési, illetve változásbejegyzési kérelmeket. Irodánk az elsők között – 2006. novemberétől - csatlakozott az elektronikus eljárás rendszeréhez, ezért tapasztalattal, zökkenőmentesen tud eleget tenni a jogszabályi előírásoknak.
 • Társaságok alapításával kapcsolatos teljes körű tanácsadás, ügyintézés
 • Bejegyzett társaságok társasági szerződésének módosítása és az ehhez kapcsolódó okiratok elkészítése
 • A hatályos gazdasági társaságokról szóló törvény előírásainak megfelelően a cég működését meghatározó belső szabályzatok elkészítése
 • Társaságok meglévő szerződéseinek véleményezése
 • Társaságok átalakulásával (cégformaváltás, egyesülés, szétválás) kapcsolatos eljárás
 • Társaságok átvilágítása
 • Társaságok végelszámolás, felszámolása

 

Ingatlanjog

 • Ingatlanokra vonatkozó átruházó (adásvételi, ajándékozási, tartási, öröklési, opciós, stb.)
  szerződések elkészítése és ellenjegyzése
 • Közös tulajdon létrehozásával (házasság, ráépítés, társasház, stb.) és megszüntetésével kapcsolatos
  szerződések előkészítése
 • Társasház alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat elkészítése
 • Földhivatali ügyintézés, ezzel kapcsolatos iratszerkesztés
 • Telekmegosztással, telekalakítással kapcsolatos teljes körű – jogi, geodéziai és méréstechnikai, valamint önkormányzati - ügyintézés
 • Ingatlanokat terhelő biztosítéki (jelzálogjogot alapító, tartozást elismerő, stb.) szerződések elkészítése és ellenjegyzése

 

Biztosítási és kártérítési jog

 • Jogi képviselet
  • Kötelező gépjármú felelősségbiztosításból, illetve CASCO biztosításból eredő
   igényérvényesítési perekben
  • Vagyonbiztosításból eredő igényérvényesítési perekben
  • Személyi sérüléssel járó kártérítési igényperekben
  • Egyéb, szerződésszegésből, és szerződésen kívül okozott károkból eredő kártérítési igényperekben
  • Termékfelelősségből eredő kártérítési igényperekben
  • Munkajogi kártérítési perekben

 

Adójog, adótanácsadás (15 éves szakmai tapasztalattal rendelkező munkatársunk közreműködésével)

 • Adótanácsadás
 • Adóhivatal előtti képviselet
 • Ellenőrzések (revíziók) lefolytatása során Ügyfelünk érdekeinek képviselete, a jogalap nélküli megállapítások megakadályozása
 • Adóellenőrzés során segítünk abban, hogy minden hivatalos papírja, szerződése és számlája a kívánalmaknak megfelelően legyen kitöltve
 • Végrehajtás elkerülése érdekében minden intézkedés figyelemmel kísérése, jogszabályi lehetőségek
  kihasználása a fizetendő kötelezettség csökkentése érdekében
 • Végrehajtási cselekmények (azonnali beszedési megbízás, foglalás, stb.) megakadályozása
 • Méltányosság, legkedvezőbb részletfizetés, fizetési halasztás elérése
 • A határozat teljesülésének folyamatos nyomon követése
 • Pótléktartozások mérsékeltetése illetve a lehetőségekhez képest legnagyobb részének elengedtetése
 • Meghatározott adónemek esetében a tartozás csökkentése, szükség esetén a fizetés határidejének módosíttatása, részletfizetési lehetőség igénylése. Segítségünkkel elkerülheti az esetleges adóvégrehajtás kellemetlen következményeit is
 • Adóvégrehajtás során az Ügyfelünk jogainak érvényesítése
 • Az adóoptimalizálás keretein belül segítséget tudunk nyújtani annak érdekében, hogy a törvényes kereteket kihasználva kevesebb adót kelljen fizetnie
 • Szerződések elkészítése, véleményezése, színlelt szerződéssel kapcsolatos tanácsadás,
 • Vagyonosodási vizsgálatokkal kapcsolatos tanácsadás

 

Munkajog

 • Munkaszerződések elkészítése, véleményezése
 • Munkaügyi szabályzatok elkészítése
 • Munkaügyi perben való képviselet
 • Munkáltató képviselete a munkaügyi ellenőrzések során

 

Családjog

 • Házassági vagyonjogi szerződések elkészítése
 • Házassági vagyon megosztásával kapcsolatos szerződések elkészítése, véleményezése,
 • Jogi képviselet
  • Házassági vagyonközösség megszüntetésével kapcsolatos perekben
  • Házassági bontóperben
  • Gyermekelhelyezéssel kapcsolatos eljárásokban
  • Apasági perekben
  • Gyámhivatali eljárásokban
  • Gyermektartással, rokontartással kapcsolatos perekben
  • Szülői felügyelettel kapcsolatos eljárásokban
 • Örökbefogadás

 

Társadalmi szervezetek
 • Alapítványok alapítása, képviselete
 • Egyesületek alapítása, képviselete

 

Büntető és szabálysértési jog
 • Közlekedési szabálysértés
 • Gazdasági büntetőjog

 

Mediáció
 • Hazánkban a mediációra 2003 március 17-től kezdve van jogszerű lehetőség, melynek alapja a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény. E jogszabály határozza meg, hogy milyen polgári ügyekben kizárt (ami egyben azt is jelenti: az összes többi esetben pedig lehetséges) a mediáció, s hogy kik, milyen kvalifikáció, nyilvántartás és feltételek mellett végezhetik azt.
 • A mediáció olyan alternatív jogvitarendezési eljárás, ahol a vitában érintett felek kezdeményezésére, egy pártatlan személy, a mediátor nyújt segítséget ahhoz, hogy a jogvitájuk megoldásaképpen a felek olyan megállapodást kössenek, amely a számukra kielégítõ.
 • A mediációban nincs vesztes, mindkét fél nyer: a megállapodás azt a közös nevezőt fogja tartalmazni, ami az egyik félnek még, a másiknak pedig már elfogadható. Ezzel mindketten nyernek, és - ellentétben a peres eljárással, ahol az esetek döntő többségében a felek közötti kapcsolat teljesen és végérvényesen megszakad -, nyitva marad a felek közötti jövőbeli együttműködés lehetősége is. Ez utóbbinak különösen az üzleti viták és a családi konfliktusok elkerülése érdekében van jelentősége.
 • A közvetítői eljárás eredménye a felek közötti megállapodás, amit a mediátor magánokiratba foglal. Ez közvetlenül ugyan nem végrehajtható, azonban - mivel az a felek aktív közreműködése által, kölcsönös kompromisszumok útján alakul ki - komoly valószínűsége van annak, hogy az abban foglaltak önkéntes végrehajtása valósul meg.

 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI-, ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI JOG

 • Hatásvizsgálatok elkészítése (előzetes és/vagy részletes)
 • Egységes környezetvédelmi engedélyeztetés
 • Teljes körű, és/vagy részleges környezetvédelmi felülvizsgálatok készítése
 • Hulladékkezelési engedélyek elkészítése
 • Vízjogi engedélyeztetés
 • Képviselet a környezetvédelmi hatóságok előtt
 • Hulladékgazdálkodási bírság kiszabása esetén jogi képviselet az illetékes hatóságok és bíróságok előtt

 

BÁNYAJOG

 • Bányatelek fektetési eljárás
 • Műszaki Üzemi Tervek elkészítése
 • Képviselet a bányakapitányság előtt

 

Követeléskezelés

 • Végrehajtható vagyontárgyak felkutatása, feltérképezése
 • Fizetési határidő előtt fizetési emlékeztető küldése
 • Fizetési határidő eredménytelen elteltét követően fizetési felszólító levél küldése
 • Fizetési hajlandóság esetén egyeztetés a fizetési könnyítés engedélyezéséről
 • Fizetési meghagyásos eljárásban való teljes körű képviselet, annak peres eljárása esetén a perbeni képviselet biztosításával
 • Felszámolási eljárás indítása, és annak során a hitelező képviselete (hitelezői egyezség kötése során megbízónk képviselete)
 • Végrehajtási eljárás
 

kockakcsikkal250.gif

kockakcsikkal250.gif

Kamarai hírlevelek

2012-től a Pest Megyei Ügyvédi Kamara képviseletében részt vesz a Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala megyei osztályvezetői értekezletein, melyről - munkájuk megkönnyítése érdekében -hírlevél formájában tájékoztatja a megye területén működő kollégáit.

2014. évi hírlevelek

2013. évi hírlevelek

2013. évi hírlevelek

2012. évi hírlevelek


kockakcsikkal250.gif

Irodánk


kockakcsikkal250.gif

Keresés


kockakcsikkal250.gif

Publikációink

Gyermekelhelyezés
A héten a házassági bontóper egyik leglényegesebb kérdéséről, a gyermekelhelyezésről adunk rövid tájékoztatást.

Továbbra is várjuk a cikkekkel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket, témajavaslataikat a szolgalat@libori.hu illetve a Gödöllő, Pf. 112 címeken.

Bővebben...

kockakcsikkal250.gif

kockakcsikkal250.gif
Ezt a honlapot Pest Megyei Ügyvédi Kamarában bejegyzett Dr. Boros Andrea Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.