Hungarian (formal)
2017. December 11., Hétfő
Házassági vagyonjogi szerződés

Házassági vagyonjogi szerződés
Gyakran halljuk a mai világban leginkább a fiatal házasok körében, de előfordul, hogy az egymás mellett már évtizedeket megélt „öreg motorosok” is, a házassági vagyonjogi kérdéseiket egymás között szerződéssel rendezik. A Családjogi Törvényünk elismeri ezt a jogintézményt, és módot ad rá, hogy a házastársak a szerződésben a törvény rendelkezéseitől eltérően határozzák meg a házassági életközösségük tartalmára, hogy mely vagyon kerül a közös illetőleg a különvagyonba

 

A házassági vagyonjogi szerződés lényege tehát, hogy a szerződést megkötő felek valamilyen irányban, vagy valamilyen módon eltérnek azoktól a törvényben rögzített szabályoktól, amelyek különben a szerződés hiányában rendeznék az egymás közötti gazdasági, vagyoni kapcsolataikat. A házastársak között vagyonjogi szerződéssel akár a teljes vagyon elkülönítés is megvalósítható akár a házasságkötés előtt, akár a házasságkötés után kötött szerződésükben. A szűkebb értelemben vett vagyonjogi szerződésnek azt tekintjük, melyet a felek szerződéses akarata hoz létre, tehát mind megkötésére, mind például a megtámadására a Polgári Törvénykönyvünk rendelkezéseit kell alkalmazni. A szűk értelemben tárgyalt vagyonjogi szerződés időbeli hatálya a házassági életközösség idejére terjed ki, tartalmát tekintve pedig szinte bármiről rendelkezhetnek a szerződő felek, amiről csak akarnak. Csak példálódzó jelleggel soroljuk fel, hogy a közös és külön vagyon meghatározásán túl a szerződés kiterjedhet a közös lakás használatára, az egyik alvagyonból a másik alvagyonba történt beruházásokra, a fenntartási és kezelési költségekre, a közös életvitel körében elhasznált vagy felélt különvagyon pótlására, a megtérítési igényekről történő lemondásra, a tulajdonszerzés arányainak a meghatározására stb.

A házassági vagyonjogi szerződés tágabb értelemben vett fogalma magában foglalja a házastársak egymás közötti, egyszeri szolgáltatásra irányuló adásvételi, csere, ajándékozási és kölcsönszerződését, valamint olyan megállapodásokat is, amelyek a házastársak vagyoni viszonyait a Csjt. vagyonjogi rendszerével összhangban szabályozzák.

Hogy milyen alakszerűségek szükségesek a szerződés érvényességéhez, hova menjünk, ha ilyen szerződést szeretnénk társunkkal kötni? A hatályos szabályozás a házastársak egymással szembeni és a harmadik személy hitelezőknek a házastársakkal szembeni védelme érdekében a szerződésnek jogi képviselő által ellenjegyzett magánokiratba, vagy közokiratba – olyan irat, amelyet a bíróság, közjegyző, közigazgatási szerv a saját eljárása során állított ki meghatározott formában - foglalásához köti mind a szűk, mind a tágabb értelemben vett szerződések tekintetében.

 

kockakcsikkal250.gif

kockakcsikkal250.gif

Kamarai hírlevelek

2012-től a Pest Megyei Ügyvédi Kamara képviseletében részt vesz a Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala megyei osztályvezetői értekezletein, melyről - munkájuk megkönnyítése érdekében -hírlevél formájában tájékoztatja a megye területén működő kollégáit.

2014. évi hírlevelek

2013. évi hírlevelek

2013. évi hírlevelek

2012. évi hírlevelek


kockakcsikkal250.gif

Irodánk


kockakcsikkal250.gif

Keresés


kockakcsikkal250.gif

Publikációink

Rövid kérdések - rövid válaszok 2007. november 15.
Ezen a héten újból rövid olvasói kérdésekre válaszolunk. Változatlanul várjuk kérdéseiket, észrevételeiket és témajavaslataikat a már jól ismert szolgalat@libori.hu illetve a Gödöllő, Pf. 112. címekre.

Bővebben...

kockakcsikkal250.gif

kockakcsikkal250.gif
Ezt a honlapot Pest Megyei Ügyvédi Kamarában bejegyzett Dr. Boros Andrea Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.