Hungarian (formal)
2017. December 11., Hétfő
A haszonélvezeti jog - 2007.11.15.

A haszonélvezeti jog
Köszönjük eddigi cikkeinkkel kapcsolatos kérdéseiket és észrevételeiket. Cikkeinkben igyekszünk röviden és szakmailag magas színvonalon a mindennapi életben előforduló jogi kérdéseket értelmezni. Változatlanul várjuk leveleiket a Gödöllő, Pf. 112 vagy a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címekre.

Több olvasónk kérte a „haszonélvezeti jog” magyarázatát, melynek lényegét az alábbiakban foglaltuk össze.

A haszonélvezet alapján a haszonélvező az ingatlant birtokolhatja, használhatja és hasznosíthatja, de a fenntartási költségeket köteles fizetni, sőt, az abban keletkezett kárt - ha felelős érte- viselnie kell. Azon kiadások, melyek nem a használttal kapcsolatosan merülnek fel, illetve súlyos kár megelőzését szolgálják, a tulajdonost terhelik. A haszonélvező sem az ingatlant, sem a haszonélvezeti jogot nem ruházhatja át, mivel a haszonélvezet szigorúan személyhez kötött jog, a tulajdonos szempontjából határozott ideig fennálló, maximum a jogosult élete végéig tartó teher, amit a jogosult nem örökíthet tovább. Az ingatlan értékesítésekor a haszonélvezőt a vételárból az illetéktörvényben meghatározott (az életkor növekedésével csökkenő) százalék illet meg, amiért lemondott a haszonélvezeti jogáról, másképpen fogalmazva: nem korlátozta a tulajdonos (eladó) rendelkezési jogát.

Létrejöhet haszonélvezet a törvény erejénél fogva, ez az özvegyi jog. Ez a halál időpontjától a túlélő házastársat (élettárs nem!) az örökhagyó azon vagyona tekintetében haszonélvezetre jogosítja, melyen az hagyaték átadásakor nem ő szerez tulajdont. Az özvegyi jog megszűnik a túlélő házastárs újabb házasságával (élettársi kapcsolat létesítésével nem!).

Alapítható haszonélvezet hatósági határozattal, végrendelettel és szerződéssel. A szerződéses haszonélvezet ingatlan esetében földhivatali bejegyzéssel jön létre, mely eljárásban kötelező a jogi képviselet.

Az özvegyi haszonélvezet kapcsán a törvényes öröklésnél (végintézkedésnél nem!) annyiban bővül a tulajdonosi jogok köre, hogy, ha a felek nem tudnak megállapodni a használatban, akkor kérhető az özvegyi jog korlátozása, megváltása is. A korlátozást csak a leszármazók-, a megváltást bármely örökös és az özvegy is kérheti. A bíróság a házastárs személyes szükségleteinek illetve saját vagyonának felmérése alapján dönt, hogy korlátozható-e, vagy megváltható-e a haszonélvezet. Az özvegyet védő garanciális szabály, hogy az általa használt lakásra kizárt a megváltás! A megváltást a hagyatéki eljárás során kell kérni, ennek hiányában az örökhagyó halálától számított 1 éven belül lehet kezdeményezni. Az özvegyi jog ellentételezéseként az özvegyet akkora örökrész illeti meg, mint az egyik örököst.

Fentiek alapján kijelenthető, hogy a haszonélvezet fennállásáig a tulajdonosi jogok korlátozottak, a haszonélvezet több szempontból is erősebb, mint a tulajdonjog.

 

Dr. Boros Andrea

 

 

kockakcsikkal250.gif

kockakcsikkal250.gif

Kamarai hírlevelek

2012-től a Pest Megyei Ügyvédi Kamara képviseletében részt vesz a Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala megyei osztályvezetői értekezletein, melyről - munkájuk megkönnyítése érdekében -hírlevél formájában tájékoztatja a megye területén működő kollégáit.

2014. évi hírlevelek

2013. évi hírlevelek

2013. évi hírlevelek

2012. évi hírlevelek


kockakcsikkal250.gif

Irodánk


kockakcsikkal250.gif

Keresés


kockakcsikkal250.gif

Publikációink

Röviden...
A héten olvasói kérdésekre válaszolunk. Továbbra is várjuk észrevételeiket, kérdéseiket, témajavaslataikat a szolgalat@libori.hu, vagy Gödöllő, Pf. 112. címekre

 

Bővebben...

kockakcsikkal250.gif

kockakcsikkal250.gif
Ezt a honlapot Pest Megyei Ügyvédi Kamarában bejegyzett Dr. Boros Andrea Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.