Hungarian (formal)
2017. Október 23., Hétfő
Mediáció
  • Hazánkban a mediációra 2003 március 17-től kezdve van jogszerű lehetőség, melynek alapja a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény. E jogszabály határozza meg, hogy milyen polgári ügyekben kizárt (ami egyben azt is jelenti: az összes többi esetben pedig lehetséges) a mediáció, s hogy kik, milyen kvalifikáció, nyilvántartás és feltételek mellett végezhetik azt.
  • A mediáció olyan alternatív jogvitarendezési eljárás, ahol a vitában érintett felek kezdeményezésére, egy pártatlan személy, a mediátor nyújt segítséget ahhoz, hogy a jogvitájuk megoldásaképpen a felek olyan megállapodást kössenek, amely a számukra kielégítõ.
  • A mediációban nincs vesztes, mindkét fél nyer: a megállapodás azt a közös nevezőt fogja tartalmazni, ami az egyik félnek még, a másiknak pedig már elfogadható. Ezzel mindketten nyernek, és - ellentétben a peres eljárással, ahol az esetek döntő többségében a felek közötti kapcsolat teljesen és végérvényesen megszakad -, nyitva marad a felek közötti jövőbeli együttműködés lehetősége is. Ez utóbbinak különösen az üzleti viták és a családi konfliktusok elkerülése érdekében van jelentősége.
  • A közvetítői eljárás eredménye a felek közötti megállapodás, amit a mediátor magánokiratba foglal. Ez közvetlenül ugyan nem végrehajtható, azonban - mivel az a felek aktív közreműködése által, kölcsönös kompromisszumok útján alakul ki - komoly valószínűsége van annak, hogy az abban foglaltak önkéntes végrehajtása valósul meg.
 

kockakcsikkal250.gif

kockakcsikkal250.gif

Kamarai hírlevelek

2012-től a Pest Megyei Ügyvédi Kamara képviseletében részt vesz a Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala megyei osztályvezetői értekezletein, melyről - munkájuk megkönnyítése érdekében -hírlevél formájában tájékoztatja a megye területén működő kollégáit.

2014. évi hírlevelek

2013. évi hírlevelek

2013. évi hírlevelek

2012. évi hírlevelek


kockakcsikkal250.gif

Irodánk


kockakcsikkal250.gif

Keresés


kockakcsikkal250.gif

Publikációink

Tartási szerződés semmissége
Néhai édesapánk törvényes örököseiként meg kívánjuk támadni a közte és élettársa között, édesapánk halálát 3 hónappal megelőzően létrejött tartási szerződést azon a címen, hogy az a jó erkölcsbe ütközik. Véleményünk szerint az élettársa tudta, hogy édesapánk gyógyíthatatlan beteg, így ennek tudatában kötött vele szerződést, és jutott hozzá a minket illető ingatlanhoz. Mik az esélyeink?
Bővebben...

kockakcsikkal250.gif

kockakcsikkal250.gif
Ezt a honlapot Pest Megyei Ügyvédi Kamarában bejegyzett Dr. Boros Andrea Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.